English (UK)BosnianBA

ZGRADA

GREEN RESIDENCE je objekat novog koncepta življenja sa aspekta modernog načina življenja, očuvanja životne sredine i bezbijednosti korisnika.

Lokacija objekta zbog velike zastupljenost zelenih površina i veličine parcele pretvara stambene jedinice u cjeline koje imaju kvalitete individualnih vila i tako korisnicima pruža poseban osječaj udobnosti zbog malog broja luksuznih jedinica.

Na građevinskoj parceli od 994 m2 projektovan je objekat gabarita 26,50 x 15,00 metara. Arhitektura objekta projektovana je tako da bude u skladu s vremenom u kojem je nastala te uz poštivanje okolnih objekata i ambijenta. Fasada objekta odgovara oblicima savremene arhitekture. Posebna pažnja kod ove  građevine posvećena je energetskoj učinkovitosti te uštedi energije, ali i korištenju obnovljivih izvora energije. Toplotna izolacija fasade je predviđena u debljini od 15 cm. Pažljivio projektovanje, primjena kvalitetnih materijala i povoljni omjer ostakljenih i punih ploha doprinijeli su da se ovaj objekat svrsta u energetsku klasu A.

Koncept objekta je baziran tako da, pored osnovnih potreba stanovanja ponudi i spektar dodatnih - rekreativnih i sportskih sadržaja. Rekreativni sadržaji su raspoređeni u okruženju (park Betanija-Jezero, Pionirska dolina), pa se na taj način podstiče socijalna integracija i pruža dodatni kvalitet korisnicima.