English (UK)BosnianBA

LOKACIJA

GREEN RESIDENCE je smješten u najosunčanijem dijelu Sarajeva, Općina Centar, sarajevsko naselje Šip, koje posljednjih godina karakterizira kvalitetna kolektivna stambena izgradnja. U neposrednoj blizini objekta nalazi se džamija Šip te objekti (Bolgrano, Konzum, auto saloni Toyota, Škoda  i dr.) a u neposrednoj blizini je planirana izgradnja osnovne škole. Zgrada je u vizuelnom kontaktu s jedinim GOLF terenima u Bosni i Hercegovini te ima pogled na novo naselje na POLJINAMA.

ZGRADA

GREEN RESIDENCE je objekat novog koncepta življenja sa aspekta modernog načina življenja, očuvanja životne sredine i bezbijednosti korisnika.

Lokacija objekta zbog velike zastupljenost zelenih površina i veličine parcele pretvara stambene jedinice u cjeline koje imaju kvalitete individualnih vila i tako korisnicima pruža poseban osječaj udobnosti zbog malog broja luksuznih jedinica.

Na građevinskoj parceli od 994 m2 projektovan je objekat gabarita 26,50 x 15,00 metara. Arhitektura objekta projektovana je tako da bude u skladu s vremenom u kojem je nastala te uz poštivanje okolnih objekata i ambijenta. Fasada objekta odgovara oblicima savremene arhitekture. Posebna pažnja kod ove  građevine posvećena je energetskoj učinkovitosti te uštedi energije, ali i korištenju obnovljivih izvora energije. Toplotna izolacija fasade je predviđena u debljini od 15 cm. Pažljivio projektovanje, primjena kvalitetnih materijala i povoljni omjer ostakljenih i punih ploha doprinijeli su da se ovaj objekat svrsta u energetsku klasu A.

Koncept objekta je baziran tako da, pored osnovnih potreba stanovanja ponudi i spektar dodatnih - rekreativnih i sportskih sadržaja. Rekreativni sadržaji su raspoređeni u okruženju (park Betanija-Jezero, Pionirska dolina), pa se na taj način podstiče socijalna integracija i pruža dodatni kvalitet korisnicima.

GREEN RESIDENCE je stambeno-poslovni objekat koji ima 16 luksuznih apartmana/stanova uključujući i dva penthausa. U prizemlju objekta je smješten 1 poslovni prostor koji  ima potpuno neovisan pristup.  Kvadrature apartmmana/stanova su od 45,00m2 do 193,50 m2.

Parkiranje vozila je riješeno unutar objekta sa 10 garažnih mjesta i 8 garažnih mjesta van objekta u okviru parcele. 

GREEN RESIDENCE je objekat koji za način življenja koji nudi posjeduje slijedeće karakteristike: opremljen je najkvalitetnijim materijalima za eksterijer i enterijer, vrhunski kvalitet zvučne i termo-izolacije.

Ekološko grijanje, hlađenje i sanitarna topla voda omogućuju veliku uštedu energije uz pomoć toplotne pumpe zrak-voda koja ima iskorištenost 1:4 tj. od 1 kw električne energije pretvara 4 kw toplotne energije. Ovakvo rješenje održava prostore ugodnim za življenje kroz cijelu godinu uz minimalne režijske troškove.

Sigurnost korisnika je na najvišem nivou i to sa kontrolom pristupa/reprezentativnog ulaznog dijela sa recepcijom te posebno kontrolisanim ulazom za vozila koji koriste samo stanari. U okviru kompleksa u dvorištu se nalazi igraonica za djecu.

PLAN GRADNJE

Početak gradnje Proljeće 2015 godine.