English (UK)BosnianBA

ENERGETSKI EFIKASNA GRADNJA

Štampa
Kategorija: Joomla!
Datum objavljivanja Klikova: 1579

Energetski efikasna gradnja odnosi se na cjelovit, holistički proces osmišljavanja, izvedbe, održavanja, korištenja i upravljanja objekata na principu održivosti, a međunarodni certifikati pri ocjenjivanju stepena njihove „EFIKASNOSTI“ posmatraju izuzetno velik broj aspekata građevine.

Energetska efikasnost znači upotrijebiti manju količinu energije (energenata) za obavljanje istog posla ( grijanje ili hlađenje) prostora, rasvjetu i dr.).

Najveća količina energije i do 70% troši se na zagrijavanje prostorija i sanitarnu vodu. Zato se s posebnom pažnjom pristupilo projektovanju objekta GREEN RESIDENCE i samim tim došlo do rješenja o ugradnji toplotnih pumpi kao najefikasnijim načinom grijanja, hlađenja i pripreme sanitarne vode. Ovakav sistem omogućava uštedu energije za oko 75%.

Zato je važno istaknuti da se energetska efikasnost nikako ne smije posmatrati kao štednja energije. Naime, štednja uvijek podrazumijeva određena odricanja, dok efikasna upotreba energije nikada ne narušava uslove rada i življenja korisnicima objekta.

Energetski efikasni objekti ostvaruju bolje poslovne rezultate kako za investiture tako i za korisnike jer SAMO ENERGETSKI EFIKASNI OBJEKTI SU OBJEKTI BUDUĆNOSTI.

No jedno je neupitno, objekat koji nosi međunarodno priznati certifikat, zaista ostvaruje više prodajne cijene i bolje uslove pri prodaji i davanju u zakup, zdraviji je i ugodniji za korisnike te definitivno uživa bolji ugled na tržištu nekretnina!

 

ŽIVJETI ENERGETSKI EFIKASNO!